Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem. Deze worden desgevraagd u kosteloos toegezonden.